Hoppa till innehåll

Aktien

Laddar

Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970) och B-aktier (3 630 039). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på 5 560 009 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A­-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-­aktierna ger rätt till en (1) röst.

Största ägare per 31/3 2023

AktieägareAntal A-aktierAntal B-aktierInnehav i %Andel röster i %
Norrlandspojkarna AB430 473385 59214,6320,44
BLL Invest*350 707237 25710,5416,32
Axson Svenska AB*281 800221 9639,0313,25
Kurt O Eriksson*192 599773 29217,3211,76
Thomas Larsson*138 23374 2303,816,35
Anders Johansson*101 5494 9141,914,45
Jan Sahlen*93 18912 4881,904,12
Roger Melander*60 53755 8652,092,88
De Vahl Konsulting AB50 0296 3751,012,21
Peter Granåsen*38 81257 7971,731,94
Övriga ägare192 0421 816 45936,0216,29
Totalt antal aktier1 929 9703 646 232100100
Totalt antal Röster19 299 7003 646 232nana

*Via bolag och privat inklusive närstående skriven på samma adress.

Anmäl dig för att få nyheter om High Coast Whisky

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

För att prenumerera behöver du godkänna följande villkor.

Välj en korrekt emailadress.

Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.