Hoppa till innehåll

Aktien

Laddar

Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970) och B-aktier (3 630 039). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på 5 560 009 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A­-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-­aktierna ger rätt till en (1) röst.

Största ägare per 30/9 2023

AktieägareAntal A-aktierAntal B-aktierInnehav i %Andel röster i %
Norrlandspojkarna AB430 473385 59214,2820,32
BLL Invest AB*350 707260 15310,6916,32
Axson Svenska AB*281 800230 2388,9613,21
Kurt O Eriksson*202 599806 49417,6612,27
Rudsbol Konsult AB*142 23374 9633,86,49
Dryckeskunskap Anders Johansson AB*101 5494 9141,864,42
Aktiebolaget Köijan*93 18911 5881,834,09
Roger Melander och Carina Mian*60 53764 1402,182,90
De Vahl Konsulting AB50 0296 3750,992,19
Peter Granåsen*38 81266 0721,841,97
Övriga ägare178 0421 873 62235,9115,83
Totalt antal aktier1 929 9703 784 151100100
Totalt antal Röster19 299 7003 784 151nana

*Via bolag och privat ägande inkluderat. Innehavet redovisas som bolag eller privatperson beroende på om majoriteten av aktierna ägs av bolag eller privat.

Anmäl dig för att få nyheter om High Coast Whisky

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via email.

Välj vilka typer av utskick du vill prenumerera på.

För att prenumerera behöver du godkänna dessa villkor.

Välj en korrekt emailadress.

Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.