Hoppa till innehåll

Nasdaq First North

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige.

High Coast Distillery AB aktie togs upp för handel på Nasdaq First North Growth Market i april 2022 under HIGHCO B.

Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm

Telefon: 08-503 01 550
E-post: info@mangold.se
Hemsida: www.mangold.se
Org.nummer: 556585-1267