Hoppa till innehåll

Integritetspolicy & cookies

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://highcoastwhisky.se.

Integritetspolicy & Cookies

High Coast Distillery AB är unikt destilleri, vi ligger i den absoluta utkanten av whiskyvärlden. Långt ifrån allfarvägarna och långt från världens whiskybutiker. Men vi ligger där vi ligger för att vi vet vad naturen här uppe kan göra för oss. Det är inte den norrländska naturen i sig som gör vår maltwhisky speciell – även om skogarna, vidderna och den höga rena luften säkerligen gör sitt till. Vi tror inte att det finns något destilleri i världen som har så stora temperaturvariationer i sina lagerhus som High Coast Distillery.

Så här hanterar vi personuppgifter

På High Coast Distillery AB värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är High Coast Distillery AB målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi hanterar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag. Hos oss är det High Coast Distillery AB, (HCD/vi/vår), 556729–2593 Sörviken 140 872 96 Bjärtrå som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, bild, personnummer, mejladress, IP-adress eller köphistorik. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Vi hantera de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på våra webbplatser genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är beroende på vad din kontakt med oss gäller, tex: fatköp/fatägarwebb, prenumeration av något av våra nyhetsbrev, bokning av bord i restaurang etc. Uppgifter vi samlar in är tex: namn, e-postadress, adress, personnummer, bankuppgifter, telefonnummer, orderhistorik och IP-adress.

Vill du veta vad exakt vad som gäller för ett specifikt ändamål tex fatköp, anmälan till ett event, skriv till oss på dataskydd@highcoastwhisky.se

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifterna för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, ingångna avtal, upprätthålla ett effektivt samarbete med våra samarbetspartners, samt ge dig information och erbjudanden, som vi baserar på dina tidigare köp eller på sådant du tidigare aktivt uttryckt intresse för, våra produkter, upplevelser eller nyhetsbrev.

Uppgifterna kan användas för identifikation, utskick av nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Ditt personnummer kommer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. HCD iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av endast av behörig personal samt av anlitande leverantörer, med personuppgiftsbiträdesavtal, av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Lämnar vi ut personuppgifter?

HCD säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Ibland behöver vi ändå lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor, exempelvis för dig som väljer att bli fatägare. Alla parter som hanterar personuppgifter för vår räkning ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna garantera att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsade och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. HCD använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägs kryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge du samtycker till att vara registrerad kund hos oss eller så länge det är nödvändigt för oss för att uppfylla ändamålen med dem. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du avregistrerar dig kan vi utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden behåller vi dem så länge det krävs, exempel om du uppgett specialkost vid bokning av ett evenemang raderas det inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat, medan andra uppgifter som tex faller under bokföringslagen finns i minst sju år. Därefter raderas och avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de ej längre kan kopplas till dig.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster i form av olika event eller köp. Exempel: guidning, fatägare, nyhetsbrev, shop, webbshop, bordsbokning, provningar, event, festival mm.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdrag lämnas på din skriftligt, undertecknade begäran och är gratis en gång per år. Du kan även begära att uppgifter om dig ska raderas, kompletteras eller rättas, samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag och eller ändring av felaktiga data?

Sicka ett brev med begäran, brevet måste vara undertecknat med din namnteckning, till:

High Coast Whisky
Sörviken 140
872 96 Bjärtrå
Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag”.

Länkar

Highcoastwhisky.se innehåller länkar till andra företagsinterna webbplatser och sociala medier, där gäller samma Integritetspolicy. Vi länkar även till vissa samarbetspartners, när du länkas till dessa bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att HCD inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

HCD förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på vår webb highcoastwhisky.se.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och sparar information när du besöker olika webbplatser. Cookie kan vara väldigt praktiskt, det är tack vare en cookies som du slipper logga in varje gång du besöker en sajt. Så om du har ett konto och loggar in på HCD:s webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år.

Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vår webbutik, https://hcwshop.se

Använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. Under tiden för ditt första besök i vår webbutik blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I webbutiken används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Rättslig förpliktelse, vår skyldighet enligt lag att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden, rättslig förpliktelse, innebär att det finns lagar och regler som gör att vi som personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. I rollen som personuppgiftsansvarig får vi behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk rätt, inklusive i kollektivavtal. HCD är ålagda att uppfylla den rättsliga förpliktelsen.

  • Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser:
    bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen

  • arbetsgivares skyldighet att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna.

Om du vill lämna ett klagomål

Den som anser att ett företag bryter mot allmänna dataskyddsförordningen (EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG) kan vända sig till Integritets­skydds­myndigheten (IMY) och klaga. Läs mer på https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/