Hoppa till innehåll

Alternativ och priser

Bourbon-fat

Totalt för fat och innehåll

Vårt orökta recept 24 900 SEK
Vårt rökiga recept 26 400 SEK

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till High Coast Whisky för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet

Pris för fatet 12 900 SEK (inkl. moms)

Fatets innehåll

Orökt Whisky 12 000 SEK som lån
Rökig Whisky 13 500 SEK som lån

Oloroso Sherry-fat

Totalt för fat och innehåll

Vårt orökta recept 24 900 SEK
Vårt rökiga recept 26 400 SEK

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till High Coast Whisky för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under de första tre åren.

Fatet

Pris för fatet 12 900 SEK (inkl. moms)

Fatets innehåll

Orökt Whisky 12 000 SEK som lån
Rökig Whisky 13 500 SEK som lån

Lånet

Rådande lagstiftning gör att vi inte har möjlighet att sälja whisky direkt till dig. Därför är det belopp du betalar uppdelat på en summa för köp av fatet och en summa som är ett lån till oss som betalas tillbaka när whiskyn buteljeras. Som motprestation för lånet fyller vi ditt fat och reserverar innehållet för dig.

Tilläggstjänster

Extra lagring och försäkring, utöver tre år - 600 SEK/år
Smaknoter och bedömning av återstående lagringstid - 1000 SEK
Byte av text på fatskylt - 250 SEK
Fyllning med av oss förlagrad tvåårig sprit - 3000 SEK
Delbuteljering (antalet ska vara delbart med sex) - 1500 SEK
Flera etikettexter eller logotyper - 250 SEK/extra text eller logotyp
Spädning vid buteljering (min. 46 %) - 500 SEK
Frakt av tömt fat - 500 SEK

Hyra ej uthämtade flaskor
Efter 60 dagar i Tyskland - 300 SEK/månad
Efter 30 dagar i Danmark – 1000SEK.

Uthämtning

Vad kommer dina flaskor att kosta

När du buteljerar ditt fat och hämtar ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din färdiga whisky. Det är alkoholskatt, moms samt utlämningsställets påslag. Det slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholstyrkan på din whisky och kan beräkna skatten.

Räkneexempel på totaltpriset i de olika länderna med dagens gällande alkoholskatter, valutakurser och momssatser. Observera att vi i detta exempel räknat med 68 flaskor, 54% alkoholhalt efter 4 års lagring och ett bourbonfat med orökt recept .

Sverige 636 SEK/flaska
Danmark 542 SEK/flaska
Tyskland 499 SEK/flaska

*Skatt, moms och det danska butikspåslaget påverkas av valutakursen.
Danmark räknat på valutakurs om 1DKK = 1,5 SEK
Tyskland räknat på valutakurs om 1 Euro = 11SEK

Observera att avstämning av aktuell valutakurs görs vid varje utlämningstillfälle och kan därför avvika från ovanstående exempel.

I vårt exempel ovan baseras kostnaden för alkoholskatt enligt följande alkoholskatter per liter 100% alkohol:
Sverige 521,76 SEK/liter
Danmark 150 DKK/liter
Tyskland 13,03 EUR/liter

Momssatser har beräknats enligt nedan:
Sverige 25%
Danmark 25%
Tyskland 19 %

Vid lagring avdunstar varje år ca 4-5% vilket gör att innehållet i fatet minskar vilket gör att antalet flaskor successivt minskar beroende på hur lång lagringstiden blir.

Fyll ditt fat en andra gång

Refill, ett perfekt sätt att fortsätta fatresan. När du buteljerar ditt fat är återfyllning av fatet en mycket bra idé. Inte bara ekonomiskt, du äger ju redan fatet, utan även smakmässigt. En refill ger dig möjlighet att exempelvis byta recept eller att verkligen nyttja den smakprofil som fatet byggt upp.

Priser refill:
Orökt recept 15 700 SEK
Röktigt recept 17 200 SEK

Kontakta våra fatsäljare så berättar vi mer om dina möjligheter att återfylla fatet vid buteljering.

Gå med i Whiskyklubben

Skapa din egen single malt whisky. Dela vår passion. bli fatägare.

Gå med nu