Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
18 oktober 2023 05:00

Stark tillväxt inom fatförsäljning och besöksverksamheten

High Coast Distillery nettoomsättning uppgår till 16,5 MSEK under kvartalet och EBITDA om 6,3 MSEK

High Coast Distillery nettoomsättning uppgår till 16,5 MSEK under kvartalet och EBITDA om 6,3 MSEK

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 16,5 MSEK (17,3).
EBITDA uppgick till 6,3 MSEK (6.1).
Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (4,6).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 MSEK (4,3).
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,91).
Kassaflödet uppgick till 2,4 MSEK (-3,4).

ÅRET I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen minskade marginellt med 0,7 procent till 43,4 MSEK (43,7).
EBITDA uppgick till 13,0 MSEK (14,2).
Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (10,0).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,3 MSEK (9,0).
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,87 SEK (1,61).
Kassaflödet uppgick till -6,0 MSEK (7,3).

Utdrag ur vd-kommentar:
”Sammanfattningsvis kan vi blicka tillbaka på en framgångsrik sommarsäsong för besöksverksamheten och ytterligare ett stabilt kvartal, trots en föränderlig omvärld med ökande kostnader och lägre disponibla inkomster hos slutkonsument som följd.”

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Lanserade produkter: High Coast Whisky Festival 2023, Lägereld 2023 och Doubles Cognac Casks.
Konvertering påkallad av konvertibellån i High Coast Distillery AB.
Årets whiskyfestival genomfördes och besöktes av 2200 personer.
Styrelsen beslutade att inleda upphandling av lagerhus 5. Upphandlingen beräknas vara färdig under Q4 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
High Coast Whisky Solera Batch 04 lanserades 11 oktober.

Delårsrapporten finns bifogat samt publicerad här tillsammans med tidigare finansiella rapporter: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

Bifogade filer