Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
23 augusti 2023 05:00

Stark flaskförsäljning och ökat fokus på export för High Coast Distillery

High Coast Distillery rapporterar en ökad nettoomsättning om 2 procent under det första halvåret. Resultatet uppgick till 2,3 MSEK inklusive kostnader av engångskaraktär om 1,3 MSEK

High Coast Distillery rapporterar en ökad nettoomsättning om 2 procent under det första halvåret. Resultatet uppgick till 2,3 MSEK inklusive kostnader av engångskaraktär om 1,3 MSEK

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen uppgick till 17,7 MSEK (18,3).

EBITDA uppgick till 5,6 MSEK (6,8).

Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (5,4).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,4 MSEK (5,1).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,60 SEK (0,91).

Kassaflödet uppgick till -4,6 MSEK (-4,4).

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 26,9 MSEK (26,4).

• EBITDA uppgick till 6,7 MSEK (8,1).

• Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (5,3).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK (4,7).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,84).

• Kassaflödet uppgick till -8,4 MSEK (10,8).

Utdrag ur VD-Kommentar

” Trots en utmanande marknad med minskad försäljning i hela whiskysegmentet i Sverige fortsätter flaskförsäljningen att visa en stark utveckling och vi ser en ökad optimism på våra exportmarknader. Under kvartalet fick vi bland annat en order från en befintlig importör i Kina till ett värde av 1,6 MSEK, som inkluderade produkter som Small Batch 25 China och Berg.”

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Lanserade produkter: Mongolica, Harbours Collection 03 Lunde, Small Batch 27 Viking Line och Chevaleresk Estate.
  • Den 2 maj offentliggjordes att Haben Berhe, CCO och medlem i ledningsgruppen, avslutar sin anställning i bolaget per den 2 augusti 2023.
  • En ombyggnation av det tidigare pannhuset till en ny provningslokal med utsikt över älven inleddes. Provningslokalen är nu färdigställd och har kapacitet att ta emot upp till 60 gäster per sittning.
  • Den 29 juni 2023 beslutade styrelsen att utse Linus Håkansson till verkställande direktör. Linus Håkansson har sedan 21 februari 2023 varit tillförordnad VD.
  • Under kvartalet har en order från en befintlig leverantör i Kina inkommit till ett värde av totalt 1,6 MSEK.
  • Under perioden påverkas resultatet av omorganisationskostnader av engångskaraktär om 1,3 MSEK.
  • Whiskyn High Coast The Festival 2023 lanserades under whiskyfestivalen och togs väl emot av besökarna.

Delårsrapporten finns bifogat samt publicerad här tillsammans med tidigare finansiella rapporter: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

Bifogade filer