Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
24 augusti 2022 07:36

Rättelse: High Coast Distillery AB:s Q2 visar stark tillväxt på omsättning och resultat

Rättelse: I förra utskicket saknades hänvisning till MAR. Delårsrapport – Q2 år 2022
Rättelse: I förra utskicket saknades hänvisning till MAR.  Delårsrapport – Q2 år 2022

 

Q2 - April - juni 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,3 MSEK (13,0 MSEK), en ökning med 41,5% gentemot föregående års kvartal.

EBITDA för perioden uppgick till 6,5 MSEK (4,4 MSEK), en ökning med 47,7% drivet av bra produktmix.

Rörelseresultatet uppgår under perioden till 5,4 MSEK (3,6 MSEK), en ökning med 49,2%.

Periodens resultat uppgår till 5,1 MSEK (3,2 MSEK), en ökning med 59,6%.

Resultat per aktie för perioden före full utspädning uppgick till 0,91 SEK (0,64 SEK).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4,4 MSEK.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Kommentar från VD

High Coast Distillery AB presenterar ett starkt Q2 2022 på omsättning med en bra hävstång mot positivt resultat. Under Q2 noterades bolaget på Nasdaq First North GM vilket kan tas som ett kvitto på att bolaget är väl skött och att ordning och reda råder.

En hög frekvens av buteljerade privatfat ligger till grund för det goda resultatet och att High Coast Whiskys egen festival genomfördes i juni i stället för i augusti hjälper till att öka omsättningen tillsammans med en bra utveckling av flaskförsäljningen.

Produktionstakten är 14 batcher i veckan med en årstakt på 280 000 LPA.

Besöksverksamheten vid destilleriet i Bjärtrå har under andra kvartalet ökat omsättningen till 3,1 MSEK (0,7 MSEK). Mycket tack vare den tidigare nämnda festivalen som inbringade ca 1,3 MSEK men också ökade öppettider och tydligare erbjudande till gäster och besökare.

Fatförsäljningen till privatpersoner går fortsatt bra jämfört med Q2 2021 och når samma nivåer som det starka 2021 på nya sålda fat. Antalet buteljerade fat ökar stadigt och bidrar till både ökad omsättning och starkt resultat. Omsättningen ökar från 4,5 MSEK till 6,8 MSEK (+50,8%).

Under Q2 tar flaskförsäljningen igen en del tappad mark från Q1 och ökar i både antal sålda flaskor (+24,3%) och omsättning (8,5%). Bakomliggande faktorer är ökad export och bra utveckling av Origins på Systembolaget där framförallt Berg och Älv går bra. Försäljningen av flaskor når 8,5 MSEK jämfört med 7,8 MSEK (+8,5%). 

 

Delårsrapporten för Q2 2022 samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

 

Denna information är sådan som High Coast Distillery AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 09:00 CET.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

 

Bifogade filer