Hoppa till innehåll
RegulatoriskBokslutskommuniké
21 februari 2024 06:00

Positivt helårsresultat för High Coast Distillery AB

High Coast Distillery fortsätter sin tillväxt och levererar ytterligare ett positivt helårsresultat. 2023 års nettoomsättning uppgår till 57,8 MSEK (60,5) och ett rörelseresultat om 10,8 MSEK (14,3)

High Coast Distillery fortsätter sin tillväxt och levererar ytterligare ett positivt helårsresultat. 2023 års nettoomsättning uppgår till 57,8 MSEK (60,5) och ett rörelseresultat om 10,8 MSEK (14,3).

Utdrag från High Coast Distillerys bokslutskommuniké 2023:

Fjärde kvartalet i sammandrag:
- Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (16,9).
- EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (5,8).
- Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (4,3).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 MSEK (3,8).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,72 SEK (0,15).
- Kassaflödet uppgick till 1,1 MSEK (-2,5).

Helåret i sammandrag:

- Nettoomsättningen minskade marginellt med 4,5 procent till 57,8 MSEK (60,5).
- EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (20,0).
- Rörelseresultatet uppgick till 10,8 MSEK (14,3).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 MSEK (12,8).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 SEK (1,61).
- Kassaflödet uppgick till -4,9 MSEK (4,9).

Utdrag ur vd-kommentar:

“Genom vår internationella satsning, som förväntas materialiseras i en successiv ökning av beställningsvolymer efter flera initiala orders, har vi positionerat oss för långsiktig tillväxt. Detta hade inte varit möjligt utan vår hushållningsstrategi för mogen whisky, som möjliggör att vi kan upprätthålla intresset både lokalt och internationellt.” - Linus Håkansson, vd.

Väsentliga händelser under kvartalet:

- Lanserade produkter: Origins Series samlingsbox, Chevaleresk Inverno och Harbours Collection 04 Nyland.
- High Coast Distillery inledde samarbetsavtal med gastropubkedjan The Bishops Arms.
- Styrelsen beslutade om investering i ett nytt lagerhus som beräknas stå färdigt Q2 2024.
- High Coast Distillery inleder ett treårigt samarbete med rockfestivalen Sweden Rock.
- Lars Karlsson, Export Sales Manager, blir ny medlem i företagets ledningsgrupp.
- Två initiala exportorder från Sydkorea erhölls till ett värde om 0,4 MSEK.
- Styrelsen beslutade om investering i en ny mer hållbar anläggning för rening av processrester.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång:
- High Coast Distillery beviljades investeringsstöd om 0,52 MSEK för att utveckla bolagets besöksverksamhet.

Bokslutskommunikén samt tidigare finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

Bifogade filer