Hoppa till innehåll
13 september 2023 13:13

Konvertering påkallad av konvertibellån i High Coast Distillery AB (Publ)

Bolagsstämman i High Coast Distillery AB (publ), org.nr 556729-2593 (”High Coast Distillery" eller ”Bolaget”), beslutade den 17/4-2019 att ställa ut ett konvertibelt lån om 1 850 000 kronor gällande styrelsens ledamöter och ett konvertibelt lån om 3 150 000 kronor gällande bolagets

Bolagsstämman i High Coast Distillery AB (publ), org.nr 556729-2593 (”High Coast Distillery" eller ”Bolaget”), beslutade den 17/4-2019 att ställa ut ett konvertibelt lån om 1 850 000 kronor gällande styrelsens ledamöter och ett konvertibelt lån om 3 150 000 kronor gällande bolagets personal. Vid ordinarie bolagsstämman den 19/4 - 2022 ändrades villkoren på så sätt att konvertering kan påkallas under tiden från och med den 1/7 till den 30/8 2023.

Samtliga konvertibelinnehavare har påkallat konvertering av lån till aktier av serie B i Bolaget. I enlighet med villkoren är konverteringskursen efter omräkning fastställd till 36,25 kronor per aktie av serie B och 137 919 nya aktier av serie B kommer att ställas ut till konvertibelinnehavarna.

Konverteringen kommer att innebära en utspädning om ca 2,5 procent av det totala antalet aktier och en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Efter konvertering av hela konvertibellånet av serie 20190417, kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 5 714 121 kronor, fördelat på sammanlagt 5 714 121 aktier, varav 1 929 970 aktier av serie A och 3 784 151 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget kommer att uppgå till 23 083 851.

Bifogade filer