Hoppa till innehåll
Regulatorisk
23 december 2021 11:35

High Coast Distillery publicerar memorandum och detaljerad information kring företrädesemission

Styrelsen i High Coast Distillery AB beslutade den 30 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 493 334 aktier av serie B. Den som på avstämningsdagen den 23 december 2021 innehar aktier i High Coast Distillery AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där tio (10) teckningsrätter
Styrelsen i High Coast Distillery AB beslutade den 30 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 493 334 aktier av serie B. Den som på avstämningsdagen den 23 december 2021 innehar aktier i High Coast Distillery AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där tio (10) teckningsrätter

Styrelsen i High Coast Distillery AB beslutade den 30 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 493 334 aktier av serie B. Den som på avstämningsdagen den 23 december 2021 innehar aktier i High Coast Distillery AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B. Bolaget har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida https://highcoastwhisky.se/finansiell-information/dokument-rapporter/ och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar och annan information kring företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 27 december 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 23 december 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 6 december 2021. Teckningsperioden löper från den 27 december 2021 till den 20 januari 2022.

Emissionsvillkor

  • Varje aktie av serie A och B ger en (1) teckningsrätt.
  • Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i High Coast Distillery AB.
  • Teckningskursen uppgår till 40 SEK per aktie av serie B.
  • Teckningsperioden löper från den 27 december 2021 till den 20 januari 2022.
  • För teckning med företräde ska betalning erläggas senast den 20 januari 2022.
  • För teckning utan företräde, sker anmälan genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls.
  • Emissionen är 100% garanterad av huvudägare
  • Förvaltarregistrerade aktieägare tecknar i enlighet med instruktion från sin förvaltare.

För mer information vänligen kontakta

Henrik Persson, vd och försäljningsansvarig

Tel: +46 (0)70-552 02 72

E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

Bifogade filer