Hoppa till innehåll
25 januari 2022 11:58

High Coast Distillery ABs företrädesemission övertecknades med 36%

Den garanterade Företrädesemissionen om cirka 19,5 MSEK som offentliggjordes den 6 december 2021 av High Coast Distillery AB övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 78 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader
Den garanterade Företrädesemissionen om cirka 19,5 MSEK som offentliggjordes den 6 december 2021 av High Coast Distillery AB övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 78 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader

Den garanterade Företrädesemissionen om cirka 19,5 MSEK som offentliggjordes den 6 december 2021 (”Företrädesemissionen”) av High Coast Distillery AB (”High Coast Distillery” eller ”Bolaget”) övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 78 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 20 januari 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 78 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 58 procent utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i High Coast Distillery att öka med 493 334 SEK, från 4 933 342 SEK till 5 426 676 SEK genom utgivande av 493 334 nya aktier.

Rådgivare

Mangold agerar emissionsinstitut till High Coast Distillery AB i samband med Företrädesemissionen.

  • Det är mycket glädjande att se att så många vill teckna sig för aktier i vårt bolag, säger Anders Källström, ordförande i High Coast Distillery AB. Nu fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar till en listning av aktien på en större handelsplats och samtidigt visa att vi är värda det förtroende som marknaden givit bolaget.

Kapitaltillskottet ska enligt memorandum användas till en fortsatt lageruppbyggnad samt investeringar vid anläggningen i Bjärtrå.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

Bifogade filer