Hoppa till innehåll
RegulatoriskÅrsredovisning
20 mars 2024 06:00

High Coast Distillery AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

High Coast Distillery fortsätter sin tillväxt och levererar ytterligare ett positivt helårsresultat. 2023 års nettoomsättning uppgår till 57,8 MSEK (60,5) och ett rörelseresultat om 10,8 MSEK (14,3)

High Coast Distillery fortsätter sin tillväxt och levererar ytterligare ett positivt helårsresultat. 2023 års nettoomsättning uppgår till 57,8 MSEK (60,5) och ett rörelseresultat om 10,8 MSEK (14,3)

High Coast Distillery publicerar idag sin årsredovisning för 2023.

“Vi kan med stolthet visa upp vår årsredovisning för 2023 och blicka tillbaka på ett starkt år där vi fortsätter att förbereda bolaget för framtida expansion och internationalisering. Vårt positiva resultat visar att vi har kontroll på våra kostnader, har attraktiva produkter och är ett välmående företag” kommenterar vd, Linus Håkansson

Utdrag ur vd-kommentar:
“Genom att fortsätta leverera ett positivt resultat lägger vi ännu ett år bakom oss där vi befäster vår position som ett starkt och framgångsrikt whiskydestilleri. Nu blickar vi förväntansfullt mot 2024 med fortsatt fokus på internationaliseringen tillsammans med en stark lokal förankring.” - Vd, Linus Håkansson

Helåret i sammandrag:
- Nettoomsättningen minskade marginellt med 4,5 procent till 57,8 MSEK (60,5).
- EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (20,0).
- Rörelseresultatet uppgick till 10,8 MSEK (14,3).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 MSEK (12,8).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 SEK (1,61).
- Kassaflödet uppgick till -4,9 MSEK (4,9).

Årsredovisningen samt tidigare finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

Bifogade filer