Hoppa till innehåll
Regulatorisk
3 november 2023 11:31

High Coast Distillery AB (publ) investerar i nytt lagerhus

Styrelsen i High Coast Distillery AB (publ) har idag tecknat avtal avseende byggnation av lagerhus 5 som beräknas öka bolagets lagringskapacitet med 68 procent till totalt 2 800 000 OLA**. Investeringen uppgår till 15,3 MSEK och finansieras genom banklån med en ränta baserad på Stibor 90 + 1,80 procent. Den ökande lagringskapaciteten av mogen whisky utgör en viktig del i bolagets långsiktiga tillväxtstrategi

Styrelsen i High Coast Distillery AB (publ) har idag tecknat avtal avseende byggnation av lagerhus 5 som beräknas öka bolagets lagringskapacitet med 68 procent till totalt 2 800 000 OLA**. Investeringen uppgår till 15,3 MSEK och finansieras genom banklån med en ränta baserad på Stibor 90 + 1,80 procent. Den ökande lagringskapaciteten av mogen whisky utgör en viktig del i bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.

För att fortsätta bolagets tillväxt har styrelsen i High Coast Distillery idag fattat beslut att teckna avtal med den lokala entreprenören Nyhlén & Näsholm Bygg AB för byggnation av lagerhus nr 5 vid destilleriet i Bjärtrå.

Investeringen uppgår till 15,3 MSEK och finansieras genom banklån från Nordea. Inledningsvis finansieras byggnationen av byggkreditiv, vilket senare omvandlas till lån med företagsinteckning eller pantbrev som säkerhet. Räntan baseras på Stibor 90 + 1,80 procent. Löptiden på lånet beslutas under Q3 2024 i samband med en omvärdering av fastigheten.

Det nya lagerhuset beräknas öka bolagets lagringskapacitet med 68 procent och tillkommer efter en ökad efterfrågan och produktionstakt om 280 000 LPA* per år. Det nya lagerhuset planeras att fyllas med fat i storleken 200-250 liter. Per den 31 oktober 2023 uppgår High Coast Distillerys befintliga lager till 1 518 116 OLA** vilket motsvarar cirka 5 miljoner 50 cl flaskor färdig whisky.

”Det nya lagerhuset utgör en viktig milstolpe för High Coast Distillerys fortsatta expansion och skapar förutsättningar att tillgodose marknadens ökade efterfrågan. Vi är även entusiastiska över vårt samarbete med lokala entreprenörer, vilket inte bara stärker vår närvaro utan även skapar fler arbetstillfällen och främjar regional tillväxt”, säger Linus Håkansson, vd, High Coast Distillery

*LPA - liters Pure Alcohol är mått där alkohol omräknas till 100 % ren alkohol.

**OLA - den mängd råsprit som fylls i ett givet fat, omräknat i 100 %ren alkohol.

Bifogade filer