Hoppa till innehåll
RegulatoriskBokslutskommuniké
8 mars 2022 07:49

High Coast Distillery AB levererar rekordresultat för andra året i rad

För andra året i rad presenterar High Coast Distillery AB ett rekordresultat, den här gången för verksamhetsåret 2021. Omsättningen uppgår till 59,6 MSEK och resultatet 14,6 MSEK. Det stärkta resultatet är likt förra året drivet av kostnadskontroll och stark produktmix. Omsättningen i fjärde kvartalet är också bra, 18,9 MSEK och resultatet 6,0 MSEK
För andra året i rad presenterar High Coast Distillery AB ett rekordresultat, den här gången för verksamhetsåret 2021. Omsättningen uppgår till 59,6 MSEK och resultatet 14,6 MSEK. Det stärkta resultatet är likt förra året drivet av kostnadskontroll och stark produktmix. Omsättningen i fjärde kvartalet är också bra, 18,9 MSEK och resultatet 6,0 MSEK.

 

Bokslutskommuniké 2021

 

High Coast Distillery AB levererar rekordresultat för andra året i rad

 

 

 

Oktober – december 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,9 MSEK (15,5 MSEK), en ökning med 21,9 %.

EBITDA för perioden uppgick till 9,8 MSEK (7,3 MSEK), en ökning med 34,2%

Rörelseresultatet uppgår under perioden till 8,2 MSEK (6,1 MSEK), en ökning med 34,4%

Periodens resultat uppgår till 6,0 MSEK (4,2 MSEK), en ökning med 42,9%

Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,66 SEK (0,85 SEK), en ökning med 95,3%

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,0 MSEK (2,8 MSEK)

Januari - december 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 59,6 MSEK (45,2), en ökning med 31,8%.

EBITDA för perioden uppgick till 21,4 MSEK (11,4), en ökning med 87,7%

Rörelseresultatet uppgår under perioden till 16,3 MSEK (6,6), en ökning med 147,0%

Periodens resultat uppgår till 14,6 MSEK (4,3), en ökning med 239,5%

Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,95 SEK (0,88), en ökning med 235,2%

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,1 MSEK (695 KSEK)

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget genomförde under januari 2022 en riktad nyemission som inbringade 19,7 MSEK

Bolagets styrelse och ledning undersöker möjligheterna att lista bolagets aktier på en av de tre större handelsplatserna

 

 

Kommentar från VD

För andra året i rad presenterar High Coast Distillery AB ett rekordresultat, den här gången för verksamhetsåret 2021. Omsättningen uppgår till 59,6 MSEK och resultatet 14,6 MSEK. Det stärkta resultatet är likt förra året drivet av kostnadskontroll och stark produktmix. Omsättningen i fjärde kvartalet är också bra, 18,9 MSEK och resultatet 6,0 MSEK.  

Redan under 2020 genomförde bolaget en rad åtgärder för att sänka kostnadsmassan i verksamheten inom både arbetssätt och organisation. Vi har fått jobba annorlunda för att nå ut och bibehålla kontakten med våra kunder under pandemin och det har bolaget lyckats med. I år kan vi se effekterna av förändringar, besparingar och också av ett långsiktigt framgångsrikt varumärkesarbete. Våra rörelseintäkter ökar inom alla tre intäktsben; flask- och fatförsäljning samt besöksverksamheten och det gör även bruttomarginalen.

Produktionstakten är fortsatt hög, 280 000 LPA / år, och vår lageruppbyggnad är rejäl för att kunna möta marknadens framtida krav på spännande, intressanta och högkvalitativa produkter.

Bolagets styrelse och ledning undersöker nu möjligheter och förutsättningar att lista bolagets aktier på en av de tre större handelsplatserna under H1 2022.

Årsredovisningen samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiell-information/dokument-rapporter/

 

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

 

Bifogade filer