Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
26 april 2023 05:00

Fortsatt tillväxt för High Coast Distillery

High Coast Distillery rapporterar tillväxt inom samtliga intäktsben i Q1, med en total nettoomsättningsökning med 14,4 procent. Resultatet är i linje med föregående år

High Coast Distillery rapporterar tillväxt inom samtliga intäktsben i Q1, med en total nettoomsättningsökning med 14,4 procent. Resultatet är i linje med föregående år.

Första kvartalet i sammandrag:

 • Nettoomsättningen ökade med 14,4 procent till 9,2 MSEK (8,1).
 • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (0,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,8 MSEK (-0,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 SEK (-0,07).
 • Kassaflödet uppgick till -3,8 MSEK (15,2).

Utdrag vd-kommentar:
”Jag är både glad och stolt över att High Coast Distillery fortsatte sin positiva utveckling under Q1 2023. Framåt kommer vi fortsätta att bearbeta både befintliga och nya marknader för att säkerställa att vi är väl positionerade för framtiden när tillgången på mogen whisky är tillräckligt hög för att möta efterfrågan.”

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 21 februari tog styrelsen beslut om att entlediga Henrik Persson som VD, vid samma tidpunkt utsågs Linus Håkansson som tillförordnad VD.
 • Under kvartalet har produkterna In Flames MMXXIII, Founders Reserve och Cinco II lanserats vilka alla tagits emot väl av marknaden.
 • Den 28 mars lanserade bolaget en ny uppdaterad hemsida och fatägarportal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lanserade produkter: Mongolica, Harbours Collection 03 Lunde och Small Batch 27 Viking Line.
 • En ombyggnation av det tidigare pannhuset till en ny provningslokal har inletts. Provningslokalen förväntas vara färdigställd under juni månad med kapacitet att ta emot upp till 56 gäster.

Delårsrapporten finns bifogat samt publicerad här tillsammans med tidigare finansiella rapporter: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

Bifogade filer