Hoppa till innehåll
Årsredovisning
2 april 2020 11:49

Box Destilleri AB (High Coast Whisky) visar stark tillväxt och positivt rörelseresultat 2019

Box Destilleri AB (High Coast Whisky) kommer att presentera ett stabilt bokslut med mycket stark tillväxt och positivt rörelseresultat vid sin bolagstämma den 23april på destilleriet i Bjärtrå
Box Destilleri AB (High Coast Whisky) kommer att presentera ett stabilt bokslut med mycket stark tillväxt och positivt rörelseresultat vid sin bolagstämma den 23april på destilleriet i Bjärtrå.

Box Destilleri AB (High Coast Whisky) kommer att presentera ett stabilt bokslut med mycket stark tillväxt och positivt rörelseresultat vid sin bolagstämma den 23april på destilleriet i Bjärtrå.

Nettointäkten ökade med 28 % till 60 185 tkr främst tack vare en stark tillväxt i försäljningen av buteljerade produkter både på den svenska och internationella marknaden.

Försäljningen via Systembolaget ökade med 34 % och exportförsäljningen växte med 104 % och står nu för ca 40% av flaskförsäljningen. Försäljningen av buteljerade produkter står nu för 49 % av den totala intäkten. Även försäljningen av fat till privatpersoner och därtill kopplade aktiviteter visade tillväxt och intäkten ökade med 22 %. Den positiva trenden präglade också besöksverksamheten på destilleriet i Bjärtrå där intäkterna steg med 31 %.

  • -Det är framförallt två starkt bidragande orsaker till den här utvecklingen, förklarar Henrik Persson, VD. Introduktionen av vår nya serie The Origins med Timmer, Älv och Hav i maj och Berg i november har skapat en mycket stark bas i produktportföljen. För det andra så har utvecklingen av vår internationella försäljning med sju fokusmarknader och delvis nya partnerskap fallit väl ut. Vår whisky står sig riktigt bra i internationell konkurrens.

Bolaget visar också upp ett positivt rörelseresultat på 1 215 tkr. Efter finansiella poster landar resultatet på -766 tkr vilket är en resultatförbättring med ca 1 200 tkr mot föregående år. I resultatet ingår ett antal bokslutsdispositioner av engångskaraktär.

  • -Vi har under 2019 skapat goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt i en hållbar takt. Vår produktion är utbyggd och levererar hög kvalitet, vår produktportfölj är spännande och vi har ordning och reda i organisationen. Vårt varumärke möter stort intresse internationellt och vår whisky hyllas. Jag ser verkligen på framtiden med positiva känslor och inspiration, avslutar Henrik Persson, VD.

Komplett årsredovisning finns att ladda ned på https://highcoastwhisky.se/wp-content/uploads/2020/04/box_ar2019_s.pdf under Finansiell information.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

Bifogade filer